Proje Çalışmaları --> Yazılım Süreçleri

Yazılım mimarisi Eczane - Ceza İnfaz Kurumu - Eczane Otomasyonu - Eczacı Odaları 4 ayak üzerine planlanmıştır.
Eczanelerin diğer reçete uygulamalarını baz aldığımızda web ekranı üzerinden reçete girişi yaptıkları birçok platform bulunmaktadır. Bu platformların hepsinde farklı reçete giriş süreçleri ve farklı uygulama adımları bulunmaktadır. Reçete Giriş Süreçleri - İTS Süreçleri - Stok Hareketleri - Hasta Cari İşlemleri - Eczane Otomasyon Süreçleri gibi farklı süreçlerde işlem yapılması gerekliliğini doğuran noktalarda insan kaynağı ve zaman açısından ciddi kayıplar oluşmaktadır. Bu durumları göz önüne aldığımızda
Gereksinimler doğru planlanmalı,Süreçler doğru analiz edilmeli,Uygulama tasarımı en az işlem adımıyla en verimli sonuç alınmaya yönelik düzenlenmeli,Roller doğru ve optimize planlanmalı

  • Tek Ekrandan Giriş Olmalı
  • Tek Ekrandan reçete giriş CETAS' a aktarım, İTS Bildirim, Stok Düşüm, Farmainboxa Aktarım, Hasta Cari süreçleri işlenmeli.
  • Reçete Girişinde sadece CETAS ilaç verileri kullanılmalı
  • Sürekli ve güncel bilgiler olmalı,
  • Reçete girişinde hasta - ilaç - eczane sözleşme sorgulamaları anlık olmalı
  • Tüm verilerin işlemleri sonrasında Ceza İnfaz Kurumu tarafından anlık takip edilebilir olmalı
  • Cezaevleri Genel Müdürlüğü Karar Destek Sistemine anlık yansımalı

Türkiye' de ilk defa ilaç temin süreçlerinin tamamı web servisleri üzerinden sağlanmıştır.

İletişim Noktaları

Teknik ve İdari olarak iletişim desteği verilmektedir.

Teknik Destek:
Mustafa Kemal Mah 2147.Sok No:3 06510
Çankaya / Ankara
Telefon: (+90) 312 409 81 85

Email:
Eczaneler : cetas@teb.org.tr
Ceza İnfaz Kurumları : cte@teb.org.tr
İdari (Ceza İnfaz Kurumları İçin):
Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1
Altındağ/ ANKARA
Telefon : (+90) 312 507 04 00

Email: cetas@adalet.gov.tr