Eczaneler --> Reçete Ekleme

 • Reçete ve İlaç girişleri kullandığınız eczane otomasyonu üzerinden gerçekleşmektedir.

 • Tutuklu T.C. Kimlik numarasıyla giriş yapılmaktadır. T.C. kimlik numarası yazılmamış veya okunmamış reçetelerin girişi mümkün değildir.

 • Reçete tarihi ile giriş tarihi arasında en fazla 30 gün olabilir. Giriş tarihi reçete tarihinden 30 gün geçmiş ise reçete girişi mümkün değildir.

 • Girişlerde reçete arkası çıktısı alınmayacaktır. CETAS uygulaması reçete yazıcı çıktısı vermemektedir. Eczane otomasyonlarından çıktı alınmayacaktır.

 • Reçetede doğru Doz*Dozaj,periyot ve eşdeğer girişi önemlidir. Yanlış girilen bilgilerde hastanın ilaca erişiminde sorun yaşanmaktadır. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir.Eşdeğer verilmiş fakat girişi yapılmamış reçetelerde faturanın iptal sebebi oluşmaktadır.

 • Reçetelerde bulunan karekodlu ilaçların İTS bildirimleri başarılı olanlar kaydedilmektedir.

 • CETAS' ta girişi yapılan ilaçların fiyat-iskonto bilgilerinde TEB Merkezi İlaç Veritabanı (TEBRP) kullanılmaktadır.

 • Majistral Reçete girişleri yapılmaktadır.

 • Şeker Ölçüm Stripleri ve İğne Uçlarının girişleri yapılmaktadır.

 • Bu listelerin dışındaki medikal ürünlerin girişlerinin CETAS' a girişi yapılmamaktadır.

 • Reçete girişi sırasında hastanın ilaç-eşdeğer doz-dozaj kontrolü yapılmaktadır. İlacı elinde bulunan hastaya aynı ilaç veya eşdeğeri girilemez.Elinde ilaç olan hastalara aynı ilaç-eşdeğer girilmek istendiğinde ilacın bitiş zamanı CETAS tarafından yanıt olarak gösterilmektedir.

 • SUT hükümleri geçerli değildir. Sağlık Bakanlığı Reçete kuralları geçerlidir.

 • Reçetenin CETAS' a aktarıldığından emin olun. Eczane otomasyonlarında "Aktarılmamış Reçeteler" bölümünde bulunan veya CETAS' a aktarılmayan reçeteler günü geçmesi halinde CETAS' a aktarılması mümkün olmayacaktır.

 • Reçetelerdeki ilaçların tüm hesaplama işlemleri CETAS tarafından yapılmaktadır.

 • Reçete girişlerinde doğru Ceza İnfaz Kurumuna girişine dikkat edilmelidir. Reçetenin verildiği Ceza İnfaz Kurumu ile tutuklunun bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu sözleşmeli olduğunuz farklı Ceza İnfaz Kurumları olabilmektedir. Bu durum reçete girişi yapılmamalı Ceza İnfaz Kurumu bilgilendirilmeli. Tutuklu Hükümlü kaydı geçerli olan Ceza İnfaz Kurumuna düzenlemediği takdirde reçete girişi yapılmamalıdır.

İletişim Noktaları

Teknik ve İdari olarak iletişim desteği verilmektedir.

Teknik Destek:
Mustafa Kemal Mah 2147.Sok No:3 06510
Çankaya / Ankara
Telefon: (+90) 312 409 81 85

Email:
Eczaneler : cetas@teb.org.tr
Ceza İnfaz Kurumları : cte@teb.org.tr
İdari (Ceza İnfaz Kurumları İçin):
Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1
Altındağ/ ANKARA
Telefon : (+90) 312 507 04 00

Email: cetas@adalet.gov.tr