Fatura İsteği Oluşturma Süreci

Reçete Listeleri Çağrılır

Reçete Listeleme İşlemi
Eczane otomasyonu üzerinden fatura oluşturulacak Ceza İnfaz Kurumu seçilir ve iki tarih aralığındaki reçeteler listelenir. Fatura İsteği olarak gönderilir. Bu aşamada fatura tutarları hesaplanır. Reçete tarih aralığı 30 günden fazla olamaz. 30 günü geçen reçete tarih aralığı var ise 2 ayrı fatura bildirimi yapılabilir.

Reçeteler Fatura İsteği Olarak Gönderilir

Reçeteler Fatura İsteği Olarak Gönderilir
Gönderilen fatura isteği Ambar Memuru tarafından anlık görünebilir işlem yapılabilir durumdadır. Ambar Memuru tarafından görünen Fatura İsteğinde Eczacı İskontosu, Fiyat Fark Toplamı, KDV, KDV Hariç Toplam Tutar, KDV Dahil Fatura Altı Toplam Tutarı bilgileri Eczane Tarafından eczane otomasyonundan CETAS - Fatura Sorgu menüsüne karşılık gelen menüden görünmektedir. Fatura tutarlarına dair tüm kalemlerde (Fiyat Farkı, Eczacı İskontosu, KDV, KDV Hariç Toplam Tutar, Fatura Altı Toplam Tutarı) Eczacı ve Ambar Memuru tarafından görüntülenmektedir.

Süreç Takip Edilir

Süreç Takip Edilir
Fatura işlem sürecinde 3 tip durum vardır. Bu durumlar fatura isteği oluştuğu anda Eczane izlenebilmektedir.

 • 1. İşlem Görmemiş : Fatura isteği eczane tarafından gönderilmiş, Ambar Memuru tarafından işlem yapılmamış

 • 2. Onaylanmış : Fatura isteği Ambar Memuru tarafından onaylanmış. Resmi olarak fatura oluşturulabilir durumda. Bu süreçte Eczacının TEB' de kayıtlı olan e-posta adresine Onaylanmış Fatura Bildirimi ve Fatura İçeriğindeki Reçete Listesi gönderilir. Bu bildirimde Faturanın içindeki tüm tutarlar görünmektedir.

 • 3. Reddedilmiş : Fatura isteği Ambar Memuru tarafından gerekçesi bildirilerek reddedilmiş faturadır. Bu süreçte Eczacının TEB' de kayıtlı olan e-posta adresine Reddedilmiş Fatura ve Gerekçesi e-posta olarak gönderilir. Bu bildirimde Faturanın içindeki tüm tutarlar görünmektedir.


 • Bu süreçlerin tamamı Eczane Otomasyonu içinden CETAS Fatura Sorgu uygulamasına karşılık gelen menüden takip edilebilmektedir. Eczane otomasyonunuzda bu menü yok ise muhakkak talep ediniz.
  Ambar Memurları gelen fatura isteklerini en fazla 4 iş günü içinde işlem yapmak zorundadır. Aksi halde sistem otomatik onaya düşürmektedir.

  Fatura Sonuç

  Fatura Sonuç
  Onaylanan Fatura isteklerinin faturaları ve reçeteler Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğuna teslim edilebilir. Faturaya dair Reçete Listesi, İlaç Listesi, Hasta Listesi gibi herhangi bir yazıcı çıktısı alınmayacaktır. Bu süreçlerin tamamı Eczane Otomasyonu içinden CETAS Fatura Sorgu uygulamasına karşılık gelen menüden takip edilebilmektedir. Eczane otomasyonunuzda bu menü yok ise muhakkak talep ediniz.
  Ambar Memurları gelen fatura isteklerini en fazla 4 iş günü içinde işlem yapmak zorundadır. Aksi halde sistem otomatik onaya düşürmektedir.

  İletişim Noktaları

  Teknik ve İdari olarak iletişim desteği verilmektedir.

  Teknik Destek:
  Mustafa Kemal Mah 2147.Sok No:3 06510
  Çankaya / Ankara
  Telefon: (+90) 312 409 81 85

  Email:
  Eczaneler : cetas@teb.org.tr
  Ceza İnfaz Kurumları : cte@teb.org.tr
  İdari (Ceza İnfaz Kurumları İçin):
  Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1
  Altındağ/ ANKARA
  Telefon : (+90) 312 507 04 00

  Email: cetas@adalet.gov.tr