Eczaneler --> Reçete ve İlaç Süreçleri

  • CETAS' a Reçete ve İlaç girişlerinde tek yetkili reçetenin karşılandığı Eczanenin Mesul Müdürüdür. Reçete sadece kaydeden eczacı tarafından değiştirilebilir. Reçetedeki bilgilere Ceza İnfaz Kurumundan müdahale mümkün değildir.

  • Reçete tarihinin giriş yapıldığı tarih ile arasında en fazla 30 gün olabilir. Reçete tarihinden itibaren 30 gün geçmiş reçeteler sisteme girilememektedir.

  • Fatura isteği gönderilmiş, fatura isteği onaylanmış reçeteler üzerinde silme işlemi yapılamaz.

  • Fatura iptali yapılmış reçeteler silinip tekrar girilebilir veya tekrar faturalandırılabilir.

  • CETAS' ta TİTCK' nın yayınladığı İlaç listeleri ve SGK' nın geri ödeme listelerinde yer alan ilaç listeleri yer almaktadır.

  • CETAS' ta girişi yapılan ilaçların fiyat-iskonto bilgilerinde TEB Merkezi İlaç Veritabanı (TEBRP) kullanılmaktadır.

  • Majistral Reçete girişleri yapılmaktadır.

  • Şeker Ölçüm Stripleri ve İğne Uçlarının girişleri mümkündür.

  • Bu listelerin dışındaki edikal ürünlerin girişlerinin CETAS' a girişi yapılmamaktadır.

İletişim Noktaları

Teknik ve İdari olarak iletişim desteği verilmektedir.

Teknik Destek:
Mustafa Kemal Mah 2147.Sok No:3 06510
Çankaya / Ankara
Telefon: (+90) 312 409 81 85

Email:
Eczaneler : cetas@teb.org.tr
Ceza İnfaz Kurumları : cte@teb.org.tr
İdari (Ceza İnfaz Kurumları İçin):
Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1
Altındağ/ ANKARA
Telefon : (+90) 312 507 04 00

Email: cetas@adalet.gov.tr