Eczaneler --> Fatura İşlemleri --> Fatura İptal

3 Aşamada fatura iptal süreçleri mevcuttur.
  • İşlem Görmemiş Fatura İstekleri : Bu durum Ambar Memurunun işlem yapmadığı süreçtir. Eczane otomasyonu üzerinden Fatura İsteği silinebilmektedir. Fatura isteği silindiği takdirde reçeteler tekrar işlem yapılabilir hale gelir.

  • Onaylanmış Fatura İstekleri: Onaylanmış fatura tarihi 15 gün içinde eczane veya ceza infaz kurumunun gerekçeli talebini bildirmeleri halinde incelemeye alınır. Uygun görünmesi halinde onaylanmış fatura isteği silinir. Fatura isteği 15 gün geçmiş olan Onaylanmış Faturalarda silinme işlemi yapılmamaktadır.

  • Reddedilmiş Fatura İstekleri : Fatura isteği ambar memuru tarafından reddedildiyse fatura içindeki reçeteler tekrar faturalandırılabilir hale dönüşür. Bu sebeple reddedilmiş faturaların silinmesine gerek yoktur.

İletişim Noktaları

Teknik ve İdari olarak iletişim desteği verilmektedir.

Teknik Destek:
Mustafa Kemal Mah 2147.Sok No:3 06510
Çankaya / Ankara
Telefon: (+90) 312 409 81 85

Email:
Eczaneler : cetas@teb.org.tr
Ceza İnfaz Kurumları : cte@teb.org.tr
İdari (Ceza İnfaz Kurumları İçin):
Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1
Altındağ/ ANKARA
Telefon : (+90) 312 507 04 00

Email: cetas@adalet.gov.tr