1 Eylül'de Tüm Türkiye' de Uygulamaya Geçildi.

Hasta Sağlığını Önceleyen

Türkiye' de ilk defa ilaç temin ve ödeme süreçlerini web servisleriyle düzenleyen CETAS yayında.

CETAS

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, Türk Eczacıları Birliği öz kaynakları ile geliştirilen, teknik ve bilgi güncellemeleri Türk Eczacıları Birliği tarafından sağlanan Cezaevleri İlaç Takip Sistemidir. Türkiye içinde tutuklu ve hükümlülerin tüm ilaç temin süreçlerini düzenleyen uygulamadır.


Kurumların giriş adresi http://cterecete.teb.org.tr

Hasta Sağlığı

Eczane tarafından eczane otomasyonu üzerinden girilen reçeteler anlık olarak CETAS içinde görüntülenir. Hasta bazlı doz dozaj takibinin yapıldığı, ilaç bitimi sonrasında ilaçların veya eşdeğerlerinin karşılandığı süreçtir. Sağlık Memurları tarafından ilaçların bitim tarihleri, verilen doz bilgileri uygulama üzerinden takip edilmekte, hastaya verilen dozlar CETAS doz takvimine girilebilmektedir.

Sistem Mimarisi

Proje içindeki rollerde Eczaneler, Ceza İnfaz Kurumları, Eczacı Odaları ve Eczane Otomasyonları aktif olarak yer almaktadır. Tüm roller kendi alanında ve birbiriyle ilişkili süreçleri yürütmektedir.

Tek Ekranda 4 İşlem

Eczane tarafından girilen reçete ekranında CETAS' a aktarım, Stok Düşüm, İTS Bildirim, Farmainbox' a aktarım sağlanmaktadır. Daha öncesinde birden fazla ekranda yapılan işlem adımları tek ekrana indirgenmiştir. Tek ekrandan yapılan reçete girişleri anında ilgili ceza infaz kurumu tarafından görünebilir.

Hesaplama

Hesaplamaların tamamı CETAS tarafından yapılmaktadır. Yapılan hesaplamalar hem Eczane tarafından hemde Cezaevi yetkilileri tarafından görüntülenmektedir. CETAS içindeki hesaplamalarda eczane otomasyonlarının herhangi bir etkisi yoktur.

Kurumların İş Birliği

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen Türk Eczacıları Birliğinin öz kaynakları, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü desteğiyle ile hazırlanan CETAS kurumların eşgüdümlü çalışmasına iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından
anlık, erişilebilir, takip edilebilir ve raporlanabilir ekranları Karar Destek hizmetiyle birlikte sunmaktadır.

CETAS' tan Bazı İstatistikler

Sistem İçindeki Ceza İnfaz Kurumları
Eczanelerin Sisteme Erişim Oranı
Ceza İnfaz Kurumlarının Sisteme Erişim Oranı

Neden CETAS ?
Tutuklu ve hükümlü sağlığının daha iyi korunması, ilaç temin süreçlerinin izlenebilir olması ve finansman planlamasının öngörülebilmesi gibi daha bir çok sebebin gereksiniminden doğan projedir.
Nasıl CETAS ?
Mümkün olan en az işlem adımıyla en fazla verimliliği sağlamalı. Bu sebeple tek ekranda tüm işlemler tamamlanabilmektedir.
Sonuç !
Türkiye içindeki tüm Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin tüm ilaç hareketlerinin izlenebilir olduğu sistem hayata geçirilmiştir.

İletişim Noktaları

Teknik ve İdari olarak iletişim desteği verilmektedir.

Teknik Destek:
Mustafa Kemal Mah 2147.Sok No:3 06510
Çankaya / Ankara
Telefon: (+90) 312 409 81 85

Email:
Eczaneler : cetas@teb.org.tr
Ceza İnfaz Kurumları : cte@teb.org.tr
İdari (Ceza İnfaz Kurumları İçin):
Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1
Altındağ/ ANKARA
Telefon : (+90) 312 507 04 00

Email: cetas@adalet.gov.tr